به دلیل در خواست های مکرر دوستان که در نظرات خصوصی  گفتن اصطلاحات چت رو واسمون بزار منم بنا به قولی که داده بودم این پست رو به معرفی اصطلاحات چت چه در یاهو و چه در نیمباز اختصاص دادم :

 

 

ترجمه  فارسی                                    ترجمه انگلیسی                           اصطلاح

چت خصوصی                                       PVC                          PRIVATE CHAT

صبر کن                                                     w8                                 wait

در اسرع وقت                                ASAP                     As Soon As Possible

 سن/ ج.ن.س.ی.ت/ محل زندگی    ASl                Age/*S.*e.*x.*/Location

الان بر می گردم                                      BRB                      Be Right Back 

 می دونم، می بینم، می فهمم                      IC                              I See

 شوخی کردم، به دل نگیر                          J/K                         Just Kidding

از خنده مُردم!                                   LOL                     Laughing Out Loud

تابعد، بعداً، خداحافظ                                    L&R                              Later

اشکالی نداره، مهم نیست                       NP                          No Problem

لطفاً                                                       PL                                Please

پیغام خصوصی                                  PM                         Private Message

آیا تو...؟                                              RU                                Are You?0

هستی؟ - آیا تو اونجا هستی؟         RU                  There? Are You There?a

بعداً باهات صحبت می کنم             TTL                           Talk To You Later

متشکرم - ممنون                                  THX                                  Thanks

تو -شما                                               U                                         You

ب*و*س - م*ا.چ!                                x                                 k.*i.*.s*.s

ارتباطم با اینترنت قطع شد                  DC                                  Disconnect

مرد یا زن                                      M Or F                             Male Or Female