این وب سایت بسیار جالب به این صورت کار میکند که وقتی شما پسورد ایدی خود را به ان میدهید زمانی که لازم است تا ایدی شما هک شود را پیشبینی میکند

که میتوانید از امن بودن پسورد خوتون مطلع شوید

http://howsecureismypassword.net/